Sim taxi lặp 3 số giá rẻ Sim taxi lặp 3 số giá rẻ

Sim taxi lặp 3 số là gì ? Tất cả các loại sim 10 hoặc 11 ít nhất có 2 cặp 3 số cuôid giống nhau của nhà mạng Vietnamobile, Vinaphone, Gmobile, Sfone, Viettel, Mobifone được gọi là sim taxi lặp 3 số như : 123.123, 136.136, 991.991, 789.789, 521.521, ...

Số điện thoại Giá cả VNĐ
0997.699.699 100.000.000
0997.992.992 50.000.000
0997.586.586 30.000.000
0996.995.995 50.000.000
0996.993.993 50.000.000
0996.269.269 30.000.000
0993.992.992 60.000.000
0993.656.656 30.000.000
0993.161.161 20.000.000
0886.277.277 Đã bán
0869.717.717 15.000.000
0869.793.793 15.000.000
0995.992.992 50.000.000
0993.990.990 50.000.000
0899.540.540 Đã bán
01218.144.144 Đã bán
01218.303.303 Đã bán
01284.172.172 Đã bán
01283.274.274 Đã bán
0886.321.321 Đã bán
01292.207.207 Đã bán
01296.207.207 Đã bán
01299.510.510 Đã bán
01633911911 Đã bán
01657768768 Đã bán
01628858858 Đã bán
01626090090 Đã bán
01699093093 Đã bán
01628196196 Đã bán
01629161161 Đã bán
01629836836 Đã bán
01626161161 Đã bán
01627636636 Đã bán
01626070070 Đã bán
01626313313 Đã bán
01626404404 Đã bán
0911.010.010 Đã bán
01666.636.636 Đã bán
0986.910.910 Đã bán
01692.183.183 Đã bán
01692.583.583 Đã bán
01662.890.890 Đã bán
01662.536.536 Đã bán
01662.659.659 Đã bán
01692.659.659 Đã bán
01693.659.659 Đã bán
01692.593.593 Đã bán
0886.320.320 142.500.000
012.45678.678 Đã bán
0942557557 23.750.000