Sim xAABBygiá rẻ Sim xAABBygiá rẻ

Sim xAABBy là gì ? Sim xAABBy là một dạng sim trong đó có 2 cặp AA và BB nằm giữa x và y. Đây là một dạng sim được nhiều người lựa chọn vì khá dễ nhớ như : 688779, 122334, 988776, 355003, 299446, 022446, 133557, 622445, ...

Số điện thoại Giá cả VNĐ
0997.166.998 500.000
0971.277.110 500.000
0939.344.882 Đã bán
0939.344.221 500.000
0888.144.996 400.000
0868.044.663 400.000
0911.977.330 350.000
0888.499.443 350.000
0997.266.332 300.000
0994.733.442 300.000
0994.733.441 300.000
0994.733.226 300.000
0994.733.221 300.000
0898.255558. 8.000.000
0942.655.779 2.000.000
01268.377.333 Đã bán
0943.411.779 Đã bán
0994.744.222 1.000.000
099.4688.000 1.000.000
0948.766.223 500.000
0948.700.992 500.000
0947.377.992 500.000
0946.533.771 500.000
0945.066.553 Đã bán
0944.577.002 500.000
0943.522.441 Đã bán
0943.466.110 500.000
0943.177.225 500.000
0942.955.991 500.000
0942.866.002 500.000
0931.511.006 500.000
01685.933.770 Đã bán
01647.455.339 Đã bán
01649.377.006 Đã bán
0899.188886 Đã bán
08.999.66665 Đã bán
08.999.55552 Đã bán
08.999.66661 Đã bán
0908.400.666 Đã bán
0937.299.777 Đã bán
08.999.55553 Đã bán
0899.799.668 Đã bán
09339.22223 Đã bán
0899.97.7997 Đã bán
0933.511118 Đã bán
0901.63.3663 Đã bán
08.999.55554 Đã bán
01284.788.666 Đã bán
0899.77.7997 Đã bán
0937.966665 Đã bán